HUSSE PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


U Husse pravilniku o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu "Pravilnik") objašnjavamo kako mi, Husse franšizna mreža (definirana u “Husse Personal Data Sharing Agreement” (u daljnjem tekstu "Sporazum o dijeljenju podataka ", u daljnjem tekstu" Husse mreža ")), prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke, pravnu osnovu i svrhu obrade, s kime dijelimo Vaše osobne podatke, kako štitimo Vaše osobne podatke, i koje su Vam mogućnosti izbora i prava koja možete ostvariti u odnosu na Vaše osobne podatke.

 

Ovaj pravilnik odnosi se samo na obradu osobnih podataka kada se aktivnosti obrade obavljaju pod uvjetima navedenim u Ugovoru o dijeljenju podataka, tj. kada se Vaši osobni podaci dijele i obrađuju između članova Husse mreže kao dio jedinstvene baze podataka.

 

Osim ovog pravilnika, Vaša osobna pravila mogu se regulirati (i / ili objasniti) vlastitim pravilima članova Husse mreže ili drugim pravnim dokumentima koji će Vam biti dostupni na web stranicama Husse mreže i / ili u drugim oblicima.

 

Uz ovaj pravilnik, svi članovi Husse mreže dužni su se uvijek pridržavati svojih državnih zakona o zaštiti podataka.

 

Riječi s velikim slovima u ovom Pravilniku imaju značenje koje im se pripisuje u ovom Pravilniku ili u Ugovoru o dijeljenju podataka.

 

1. ČLANOVI HUSSE MREŽE ODGOVORNI ZA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVI KONTAKT PODACI

 1. Trademark Service LE AB 556621-8102
Torstenssonsgatan 9
114 56 Stockholm, Sweden
(u daljnjem tekstu “Husse”)

 

2. Master franšizer:
Golden Spirit d.o.o.
Naserov trg 1
10020 Novi Zagreb, Hrvatska

 

3. Možete dobiti informacije i pojedinosti o kontaktima drugih članova Husse mreže (koji nisu navedeni pod 1. i 2. gore) koji imaju pristup Vašim osobnim podacima unosom Vašeg poštanskog broja u web obrazac koji je ovdje dostupan.

 

Husse članovi kao i ostali članovi Husse mreže koji imaju pristup Vašim osobnim podacima djelovat će kao kontrolori Vaših osobnih podataka.


2. KONTAKT PODACI UREDNIKA ZAŠTITE PODATAKA (DPO)

Husse je odredio službenika za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu: "DPO") da djeluje u ime svih članova Husse mreže, kada ti članovi obrađuju i rješavaju osobne podatke u sklopu Ugovora o dijeljenju podataka. Možete se obratiti DPO-u ako Vaše osobne podatke obrađuju članovi Husse mreže a nisu u skladu s uvjetima navedenim u Ugovoru o dijeljenju podataka.

 

Kontakt podaci DPO:

Ime tvrtke: JK Group d.o.o.

Adresa: Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

Email: dpo@husse.com

Broj telefona: +386 590 91 794 (radno vrijeme od pon-pet od 9.00 do 17.00)

 

DPO možete kontaktirati na engleskom jeziku.

 

Možete dobiti informacije i pojedinosti o kontaktima drugih DPO članova Husse mreže (pod uvjetom da je takav DPO određen) unosom Vašeg poštanskog broja u web obrazac koji je ovdje dostupan.


3. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU HUSSE ČLANOVI

Članovi Husse mreže dijele i zajednički kontroliraju sljedeće osobne podatke:

A. Osnovne informacije i podaci:

 • Puno ime i prezime
 • Email
 • Broj telefona
 • Ulica i kućni broj
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Država
 • IP
 • Povijest prošlih narudžbi kao i naručenih artikala zajedno sa: 
  • Komentarima o narudžbi
  • Podacima o plaćanju, ovisno o načinu plaćanja
  • Informacijama o dostavi 
   • Puno ime i prezime kupca
   • Adresa dostave
   • Vaša aktivnost na Husse web stranici (web stranica, popis želja, usporedba proizvoda, košarica za kupnju).

 

B. U nekim slučajevima, ako ste unijeli podatke, članovi Husse mreže obrađuju i sljedeće osobne podatke:

 • Vlasnik kućnog ljubimca/ mačke/ konja (nije obavezno)
 • Datum rođenja
 • Spol
 • Recenzije proizvoda
 • Oznake proizvoda.

 

Osim osobnih podataka navedenih u prva dva stavka ovog članka, Husse omogućuje članovima Husse mreže da pohranjuju i obrađuju u bazi podataka dodatne (osobne) podatke. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na takve podatke. Međutim, Husse samo pruža pohranu i softver za pristup i obradu takvih podataka i nema vlastiti interes za takve podatke. Husse ne preuzima nikakvu odgovornost za prikupljanje, obradu i pohranjivanje takvih podataka članova Husse mreže. Obrada tih podataka Husse članova mora u svakom trenutku biti u skladu sa zakonima o zaštiti osobnih podataka u odgovarajućem području člana Husse mreže.

 

Dodatne informacije o obradi opisanoj u prethodnom stavku ovog članka možete dobiti kontaktiranjem DPO ili Husse člana na Vašem području (možete dobiti informacije i kontakt podatke unosom Vašeg poštanskog broja u web obrazac koji je ovdje dostupan).

 

4. PRAVNI OKVIRI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci na koje se ova pravila primjenjuju bit će obrađeni samo u mjeri u kojoj je:

 • obrada neophodna za izvršenje ugovora između vas i Husse mreže ili kako biste poduzeli korake na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora; odnosi se na Osobne podatke navedene pod točkom A prvog stavka članka 3., osim ako nije drugačije navedeno;
 • obrada propisana zakonom; odnosi se na Osobne podatke navedene pod točkom A prvog stavka članka 3., osim ako nije drugačije navedeno s takvom obradom, Husse mreža ostvaruje legitiman interes koji nije izmijenjen Vašim pravima na privatnost; odnosi se na Osobne podatke u okviru "Vaše aktivnosti" točke A prvog stavka članka 3.;
 • dostupan Vaš pristanak za obradu; odnosi se na Osobne podatke navedene pod točkom B prvog stavka članka 3. Za izbjegavanje sumnje, uvijek ćete imati pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku.

 

U svakom slučaju, svaki član Husse mreže obavezan je pravilno i u skladu sa Ugovorom o dijeljenju podataka obrađivati Vaše osobne podatke.

 

5. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Svrha obrade osobnih podataka navedenih pod točkom A prvog stavka članka 3. (osim osobnih podataka navedenih pod retkom "Vaše aktivnosti" točke A prvog stavka članka 3.) je:

 • izvršenje narudžbe koju imate u Husse mreži
 • izdavanje računa za robu koju ste kupili;
 • isporuka naručene robe na navedenu adresu;
 • komunikacija s Vama u vezi narudžbe, isporuke, povrata i isplata;
 • rješavanje zahtjeva za jamstvom i / ili odgovornosti za proizvod, pred sudovima ili drugim tijelima;

 

Svrha obrade osobnih podataka navedenih pod redom "Vaše aktivnosti" točke A prvog stavka članka 3.) i pod redom točke B prvog stavka članka 3. bit će:

 • statistička analiza Vašeg korištenja web stranice Husse
 • pomoć Husse mreži da bolje razumije Vaše potrebe i očekivanja vezana uz web stranicu i robu koju Husse nudi;
 • mjerenje Vašeg zadovoljstva, ispitivanje, anketiranje

 

6. TKO ĆE IMATI PRISTUP VAŠIM PODACIMA I POD KOJIM UVJETIMA

Husse će u svakom trenutku imati pristup i biti u mogućnosti obraditi sve osobne podatke na koje se ova pravila primjenjuju.

 

Samo Master franšizer u Vašem području ima pristup i u mogućnosti je obraditi Vaše osobne podatke.

 

Samo franšizeri, distributeri i pridruženi članovi na Vašem području imaju pristup i u mogućnosti su obraditi Vaše osobne podatke.

 

Svaki od entiteta navedenih u prethodnim stavcima ovog članka može biti u mogućnosti obraditi Vaše osobne podatke samo na temelju strogih potreba za informiranjem o Vama kao kupcu.

 

U svakom slučaju, Husse neće imati pristup vlastitim softverskim aplikacijama i bazama podataka Master franšizera (koji nisu navedeni u Husse bazi), kao što su CRM ili aplikacije za prodaju i osobne podatke koji se obrađuju u njima. Obrada takvih podataka mora biti izvan opsega ovog Pravilnika.


7. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE I ŠTO SE DOGODI S NJIMA

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno za obradu.

 

Osobni podaci navedeni pod točkom A prvog stavka članka 3. (osim osoba navedenih pod redom "Vaša aktivnost" točke A iz prvog stavka članka 3.) pohranjuju se sukladno zahtjevima članova Husse mreže koji se odnose na rokove zastare u njihovim teritorijima. Osobni podaci u pravilu će biti pohranjeni do isteka roka zastare. Neki se osobni podaci mogu pohraniti u razdoblju koje je propisano zakonom (npr. Osobni podaci koji se tiskaju na izdanim fakturama).

 

Bilo koji član Husse mreže dužan je prestati obrađivati i pohranjivati, vratiti na Husse mrežu, sve osobne podatke bez nepotrebnog kašnjenja te trajno i učinkovito izbrisati ili uništiti sve kopije istih, u suprotnom, takvom članu će biti automatski blokiran pristup jedinstvenoj bazi podataka.

 

Bez obzira na odredbe prethodnog stavka, član Husse mreže koji gubi status može zadržati osobne podatke u skladu s bilo kojim zakonskim razdobljima čuvanja koja se primjenjuju na njegovom državnom području ili u svrhu kontaktiranja ili komuniciranja s Vama u vezi s njihovim pravnim ili ugovornim obvezama (npr. Jamstvo ili odgovornosti za proizvod).


8. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA IZMEĐU ČLANOVA; PROCESORI

Nakon gubitka statusa člana Husse mreže, Vaši osobni podaci koje je prethodno obrađivao taj član bit će preneseni na novog člana Husse mreže u vašem području.

 

Bit ćete obaviješteni o prijenosu Vaših osobnih podataka iz prvog stavka, koji će se izvršiti putem internetske stranice Husse i / ili u prvom kontaktu između novog člana Husse mreže i Vas i / ili u digitalnom obliku (npr. E-mail, obavijest na novoj web stranici Husse mreže) i / ili u papirnatom obliku u trenutku dostave od vrata do vrata. Dobit ćete pravednu i stvarnu priliku da se isključite iz takvog prijenosa Vaših osobnih podataka novom članu Husse mreže.

 

Husse zapošljava procesore koji trebaju imati pristup osobnim podacima:

 • tvrtke koje održavaju i podržavaju jedinstvenu bazu podataka;
 • tvrtke koje pružaju hosting za web (poslužitelj);

 

Drugi članovi Husse mreže mogu zaposliti vlastite procesore. Takvi prijenosi ne spadaju u krug djelovanja ove Police. Molimo Vas da se obratite članu Husse mreže na Vašem području.

 

Prijenosi ili otkrivanje osobnih podataka između članova Husse mreže mogu se izvršiti samo uz odgovarajuće tehničke metode i postupke zaštite osobnih podataka od gubitka, neželjenih promjena ili neovlaštenog otkrivanja ili obrade.


9. VAŠA PRAVA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Možete poslati sva pitanja ili zahtjeve u vezi s obradom osobnih podataka u sklopu Ugovora o dijeljenju podataka:

 • u Husse ili Husse DPO-u; ili
 • bilo kojem članu Husse mreže.

 

Imat ćete slijedeća prava:

 • Zatražiti u bilo koje vrijeme:
  • potvrdu obrađuje li se bilo koji Vaš osobni podatak;
  • pristup osobnim podacima i sljedećim podacima: svrha obrade; vrsta osobnih podataka; korisnike ili kategorije korisnika kojima su otkriveni ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje pohranjivanja osobnih podataka ili, ako se to ne može utvrditi, kriterije za utvrđivanje tog razdoblja; postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući modeliranje profila i razloga za to, kao i razlog i predviđene posljedice takve obrade za Vas;
  • jedan besplatni primjerak police o zaštiti osobnih podataka u obliku koji odredite (ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem, a Vi ne zahtijevate drugačije, kopija se dostavlja u elektroničkom obliku); za sve dodatne kopije koje ste zatražili, može Vas se teretiti, s obzirom na troškove;
  • ispravak netočnih osobnih podataka
  • ograničenje obrade podataka ukoliko: 
   • osporavate točnost osobnih podataka, u razdoblju potrebnom za provjeru točnosti osobnih podataka;
   • obrada je ilegalna i protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove upotrebe;
   • osobni podaci više nisu potrebni za obradu, već su Vam potrebni za izvršavanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva;
  • brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a osobito kada opozovete suglasnost za korištenje osobnih podataka;
  • primiti kopiju osobnih podataka u najčešće korišteni i strojno čitljivi format, uz pravo prenošenja tih osobnih podataka drugom kontroloru;
  • ukidanje korištenja osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila;
  • da ne podliježete odlukama utemeljenim isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući stvaranje profila koji imaju pravne posljedice za Vas, ili slična djelovanja, ako su uvjeti iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka ispunjeni;

 

Svi osobni podaci pohranjeni u jedinstvenoj bazi podataka mogu i moraju se, ako je potrebno, samo anonimizirati a ne brisati.

Husse sretni kućni ljubimci!

 

Bella & Dua

Nakon što je moja Bella (cane corso), najveće bogatstvo u mom životu, otišla na neko lijepše mjesto, došla je moja malena Dua (cane corso) i nisam se ni sekunde mislila kome se obratiti pri odabiru suhe hrane. Predivna gđica Petra koja radi kao zaposlenik Husse Hrvatska a po profesiji je veterinar, bila nam je od iznimno velike pomoći pri odabiru hrane ali i suplemenata koji su nužni za gigantske pasmine.
Prezadovoljni smo sa Valp maxi hranom, jede ju rado tj. doslovno liže vreću od hrane, nismo čak ni imale niti jedan dan prilagodbe s obzirom da je u odgajivacnici hranjena sirovom hranom plus granule. I na moje iznenađenje uopće nije imala nikakav problem, apsolutno nikakav. Ostajemo vjerni Husse i predivnom timu ljudi koji su dostupni za svako pitanje koje svaki vlasnik ljubimca moze imati i ima. Slinavi pozdrav od Due koja jedva ceka doci po slastice.

Hermina

Husse smo otkrili sasvim slučajno i prije nego su nam štenci stigli u naš dom već smo znali koju hranu ćemo koristiti. Dobili smo preporuku oko hrane i jako smo zadovoljni.
Naši psi su zdravi, veseli i razigrani. Dostava točna i ekipa na terenu divna i ljubazna, uvijek imaju vremena za razgovor i dobar savjet. Sve što naručimo nam dođe doma u vrijeme koje se dogovorimo, a to nam puno znači. Sve preporuke od srca.

Zahvalni smo na priznanjima

Pridružite se našem timu!

Radite koliko vi želite, zaradite željeni prihod i poslujte na svom lokalnom području.

Radite s nama

Husse - švedska hrana za pse, mačke i konje

Husse je švedski proizvođač hrane za pse, mačke i konje s više od 30 godina tradicije. Glavni cilj nam je osvijestiti vlasnike kućnih ljubimaca o zdravom načinu života. Sva Husse hrana, poslastice i dodaci hranidbi su napravljeni od najkvalitetnijih pomno odabranih sastojaka. Naša misija je garantirati kvalitetu svojih proizvoda, vodeći računa o prirodi i specifičnim potrebama životinja, na ekološki apsolutno prihvatljiv način. Husse proizvodi nisu štetni te su lišeni okrutnosti prema životinjama nisu testirani na životinjama, GMO-free su i napravljeni od prirodnih sastojaka. Husse hrana za pse, mačke i konje proizvodi se od visokokvalitetnih sastojaka u najboljim tvornicama s profesionalnim timom ljudi i vrhunskom opremom. Svi proizvodi su napravljeni prema tradicionalnoj skandinavskoj recepturi, a proizvodne linije su pod stalnom veterinarskom kontrolom. Husse distributeri su educirani nutricionistički savjetnici te će vam vrlo rado pomoći u odabiru optimalne i prilagođene hranidbe za vašeg psa, mačke ili konja. Husse proizvodi nisu dostupni u trgovinama već ih isporučujemo izravno iz tvornice do kupca, stoga nudimo proizvode najviše kvalitete po povoljnim cijenama. Husse hranu možete u svakom trenutku naručiti na vašu kućnu adresu.

Sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mjestu

U Husse ponudi možete pronaći sve što trebate za vašeg ljubimca. Husse hrana je optimalna i prilagođena potrebama pasa i mačaka različitih pasmina i dobi. Osmislili smo posebnu hranu za ljubimce koje muče alergije i problemi s probavom, sterilizirane i kastrirane ljubimce te one koji su skloni nakupljanju viška kilograma. Ako ste u potrazi za igračkom, Husse u svom asortimanu ima igračke koje su od prirodnih i kvalitetnih materijala te garantiraju zabavu vašem ljubimcu. Husse poslastice su ukusan i zdrav dodatak hranidbi, a možete ih koristiti kao pozitivnu motivaciju za vrijeme treninga. Trebate li proizvode za njegu vašeg ljubimca, u Husse ponudi potražite šampone, ulja i losione za lijep i zdrav izgled vašeg ljubimca.